• Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe wykonujemy głównie na terenie województwa podkarpackiego i województw ościennych, zarówno dla celów zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych jak i większych obiektów. Prace wiertnicze prowadzimy metodą płuczkową lub udarowo – obrotową przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. Roboty wykonujemy szybko i solidnie korzystając z atestowanych materiałów. Po zakończeniu procesu budowy pobieramy próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W zależności od zlecenia wykonujemy pozostałe elementy instalacji wodnych tj.:

  • dobór i zapuszczenie pompy głębinowej
  • wykonanie obudowy studni
  • dostarczenie, montaż i podłączenie hydroforu
  • oraz dobór urządzeń uzdatniających, jeżeli zachodzi taka potrzeba
    sduze