• Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3

Cennik usług


Poniższe ceny są cenami orientacyjnymi, ze względu na duże zróżnicowanie projektów ceny ustalane są indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny.
               

Tel. 662 055 516, 664 479 622A.      Studnie głębinowe  (dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych lub rolnych, gdy maksymalny pobór wód nie przekracza 5 m3 na dobę

 

Lp.

 

Opis

 

 

Kod produktu

 

Cena netto

 

VAT

 

Cena brutto

1.

Studnia głębinowa: odwiert o Ø 216mm wykonany metodą płuczkową, wstawienie atestowanej ciśnieniowej rury osłonowej  PCV Ø160 PN10, wykonanie osypki  żwirowej granulacji Ø 2-8mm,wykonanie filtra na długości 4 do 6 m, uszczelnienie studni iłem (na bazie bentonitu)lub cementem, wyczyszczenie studni, pomiar wydajności

ST-216-P1

187,00 zł

za kazby mb

23%

250 zł

za każdy mb

2.

Studnia głębinowa: odwiert o Ø 165mm wykonany metodą udarowo-powietrzną, wstawienie atestowanej ciśnieniowej rury osłonowej  PCV Ø125 PN10, wykonanie osypki  żwirowej granulacji Ø 2-8mm,wykonanie filtra na długości 4 do 6 m, uszczelnienie studni iłem (na bazie bentonitu), wyczyszczenie studni, pomiar wydajności

ST-165-O1

187,00 zł

za kazby mb

23%

250 zł

za każdy mb

3.

Uchwyt pompy brąz 1”: nośność 408kG wraz z montażem,  rurą osłonową Ø 200 mm (jeżeli nie ma), zapuszczeniem pompy głębinowej

OB-U-20A

650,00 zł

23%

800,00 zł

4.

Rura osłonowa PCV 200mm: rura PCV Ø 200mm po zewnątrz, PN6 (lub SN8), zabezpiecza przed wodami gruntowymi i obsypywaniem się otworu studziennego- materiał wraz z zapuszczeniem

R-200-PCV

50,00 zł

za każdy mb

23%

61,50 zł

za każdy mb

5.

Rura osłonowa PCV 250mm: rura atestowana PCV Ø 250mm po zewnątrz,  PN10 (lub SN8), zabezpiecza przed wodami gruntowymi i obsypywaniem się otworu studziennego - materiał wraz z zapuszczeniem

R-250-PCV

80, 00 zł

za każdy mb

23%

98,4 zł

za każdy mb

6.

Zapuszczenie pompy głębinowej robocizna: przyłączenie linki nośnej, podłączenie zaworu zwrotnego do pompy, podłączenie rury PE, przyczepienie kabla elektrycznego do rury PE, podłączenie kabla elektrycznego do puszki w obudowie studni, podwieszenie pompy za linkę do głowicy eksploatacyjnej lub obudowy studni i opuszczenie pompy na wymaganą  głębokość, podłączenie czujników suchobiegu

PM-GL-R

250,00 zł

23%

307,50 zł

7.

Zapuszczenie pompy głębinowej materiały: zawór zwrotny (1”), nypel (1”), złączki PEx2szt, rura PE 25 (lub 32), linka nośna, zaciski linki nośnej, opaski pcv elektryczne, puszka elektryczna

PM-GL-M

50,00 zł

+ 5,00zł mb

23%

49,20 zł

+ 6,15mb

8.

Kabel elektryczny do pompy głębinowej:  kabel miedziany w osłonie PCV, 4x1.5mm2

KB-15-M

4,00 zł/mb

23%

4,92 zł/mb

9.

Kabel elektryczny do pompy głębinowej:  kabel miedziany w osłonie PCV, 4x2,5mm2

KB-25-M

5,00 zł/mb

23%

6,15zł/mb

10.

Wykonanie złącza hermetycznego: gdy długość kabla przy pompie głębinowej jest nie- wystarczająca i trzeba go przedłużyć

KB-ZL-HR

50,00 zł

23%

61,50 zł

 

Lp.

 

Opis

 

 

Kod produktu

 

Cena netto

 

VAT

 

Cena brutto

11.

Badania elektrooporowe gruntu: służą do określenia miejsca występowania wód podziemnych ze wstępnym podaniem wydajności i głębokości ich występowania; przeprowadza się badania punktowe

BW-OP-PT

243,90 zł

23%

900,00 zł

12.

Analiza fizykochemiczna wody: badane są następujące parametry określające przydatność wody do spożycia: pH, żelazo, mangan, twardość,  azotany, jony amonowe chlor ogólny, chlorki, chlor wolny, mętność, przewodność elektrolityczna  - studnie wykonane przez Aquakros gratis

BW-OP-AN1

100,00

23%

123,00 zł

13

Pompa głębinowa: jedno lub trójfazowa,  o różnej średnicy, budowie i wydajności, z zabezpieczeniami przeciążeniowymi, zabezpieczeniem przed suchobiegiem lub bez zabezpieczeń

PG-ST-O

wg cen zakupu

23%

wg cen zakupu (od 500 zł wzwyż)

14.

Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem Hydroguard:  zabezpieczenie elektromechaniczne pompy głębinowej przed pracą bez zanurzenia w wodzie, pompa jednofazowa o mocy do 2 kW- materiały i montaż

ZB-GU-1F

130,08 zł

23%

160,00 zł

15.

Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem Hydroguard:  zabezpieczenie elektromechaniczne pompy głębinowej przed pracą bez zanurzenia w wodzie, pompa trójfazowa o mocy do 4 kW- materiały i montaż

ZB-GU-3F

203,25 zł

23%

250,00 zł

 

Lp.

 

Opis

 

 

Kod produktu

 

Cena netto

 

VAT

 

Cena brutto

16.

Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem SLW-1:  zabezpieczenie elektroniczne  pompy głębinowej przed pracą bez zanurzenia w wodzie, pompa jedno i trójfazowa o mocy do 4 kW- materiały i montaż

ZB-GE-13F

365,85 zł

23%

450,00 zł

17.

Podłączenie studni: wykonanie wykopu na głębokość 1,2m, ułożenie rury PE 40, ułożenie kabel elektrycznego 4 x 2,5mm2 w osłonie peszla, znakowanie taśmą niebieską, zasypanie wykopu, podłączenie kabla do puszki w studni,  podłączenie węża PE do głowicy eksploatacyjnej, przebicie się pod fundamentem, doprowadzenie instalacji do wewnątrz budynku

IN-RW-12

70, 00 zł + 16,26 zł/mb

23%

86,10 zł + 20,00 zł/mb

18.

Montaż zbiornika na wodę: ustawienie i montaż zbiornika przeponowego lub bezprzeponowego, instalacja i regulacja zaworu ciśnieniowego, instalacja zabezpieczenia elektrycznego wraz z podłączeniem zasilania

IN-ZB-PB

300,00

8%

324,00 zł

19.

Zbiornik na wodę + osprzęt: zbiornik przeponowy lub bezprzeponowy, wyłącznik ciśnieniowy, zabezpieczenie przeciążeniowe (i różnicowe jeżeli brak),  rury pp, złączki, zawory, kolana, nyple,  itd.

IN-ZM-M

wg cen zakupu

8%

wg cen zakupu

20.

Dojazd do klienta; liczone z Krosna za każdy kilometr, stawka za dojazd w obie strony 

T-KM-01

0,77 zł/km

23%

0,95 zł/km