• Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3

Stosowane materiały

Rury osłonowe – jako kolumna wstępna. Wykonane ze stali konstrukcyjnej. Nie stosuje się rur ocynkowanych, jako, że cynk może reagować ze składnikami zawartymi w wodzie tworząc związki szkodliwe dla zdrowia. Kolumna wstępna nie zawsze jest stosowana. Zależy to od warunków geologicznych.

Rury studzienne  - w służą jako magazyn wody i osłona pompy głębinowej.
Ze względu na to że rury poddane są różnorodnym naprężeniom:
a)    podczas zapuszczania do studni
b)    w czasie wykonywania obsypki filtracyjnej i wykonywania uszczelnień
c)    w czasie czyszczenia studni
d)    od pęczniejących skał
e)    podczas normalnej eksploatacji gdy tworzy się lej depresyjny

tylko specjalnie do tego celu przeznaczone rury PVC z odpowiednim atestem dopuszczającym do użytku z wodą pitną i zabudowy w studniach głębinowych mogą być stosowane.


Filtry
– wykonane z tego samego materiału co rury PVC tylko z wyciętymi szczelinami. Wielkość szczelin wynosi 2 do 8 mm i dobiera się ja tak aby studnia nie przedostawał się przez niego materiał obsypki.  


Żwir filtracyjny
– płukany wielokrotnie bez domieszek piasku. Dobry żwir posiada ziarna okrągłe. Wielkość ziaren odpowiednio duża aby nie przedostawały się do studni. Nie może się rozpuszczać w wodzi. Składa się w głównej mierze z krzemionki.


Materiał uszczelniający
– granulat na bazie bentonitu. Pęcznieje w wodzie szczelnie wypełniając przestrzeń pierścieniową. Cechuje się duża szybkością opadania, łatwością aplikacji, kilkukrotnym zwiększeniem objętości.

Bez nazwy 5